Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiłek w szkole i w domu - III

Program w ramach modułu 3 dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Celem projektu jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia); doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek.

 

Rok wsparcia: 2019:

Pozyskaną dotację wykorzystano na wyposażenie kuchni w klimatyzator i nową lodówkę oraz poprawienie standardu funkcjonującej stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie.

Całkowite koszty projektu: 11 439,99 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 8 880,00

Wysokość wkładu własnego Gminy Dąbrowa: 2 559,99

Wersja XML