Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały RG Dąbrowa - GZEASiP

PDFUchwała NR XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2016 r. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa

PDFUchwała nr XXIV/164/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XXXVI/252/17Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XII/105/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa

 

PDFUchwała Nr XVI/146/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionych sprawach

Wersja XML