Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów

przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,

w tym zakup nowości wydawniczych.

Priorytet nr 3

 

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych, poprzez wzrost dostępności nowości wydawniczych, czasopism czy multimediów, a także wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego i kulturowego danej placówki oświatowej.

Wsparciem objęte zostały:

Dotację wykorzystano na doposażenie szkolnych bibliotek, zaktualizowanie zbiorów lektur obowiązkowych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów o nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży.

W poprzedniej edycji projekt był realizowany w PSP Narok

 

Całkowity koszt projektu: 30.048 zł

Kwota otrzymanego wsparcia (80%): 24.000 zł

Środki jakie przekazuje gmina (20%): 6.048 zł.

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wersja XML