Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

W ramach projektu Gmina Dąbrowa otrzymała grant w wysokości 59 844,50 zł za który zakupiła 19 nowych laptopów oraz 18 drukarek, które następnie zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych. Docelowo sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, aby umożliwić im udział w zdalnej edukacji.

Szkoły podstawowe Gminy Dąbrowa otrzymały:

Po zakończeniu pandemii sprzęt pozostanie wykorzystany na cele szkolne.

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wnioskowana kwota wsparcia: 59 844,50 zł

Rok wsparcia: 2020

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML