Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja dzieci

Od 15 października rozpoczynamy rekrutację dzieci do nowo otwieranego Publicznego Żłobka w Żelaznej przy ul. Opolskiej 37. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wniosku: (poniżej) i złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa w biurze podawczym (pok. nr 1) w terminie od 15 do 31 października 2019r. (jeżeli po tym terminie zostaną jeszcze wolne miejsca, również będzie można dokonać zgłoszenia)

Pierwszeństwo w przyjęcia do Żłobka mają:

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku określa uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej: http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/download/attachment/50/uchwalaxi891920190829-du.pdf

Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 stycznia 2020 r. zostanie ogłoszona najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Szczegóły w sprawie rekrutacji udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie tel. 77/4641073 lub 77/4641010 w. 215

PDFWNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W ŻELAZNEJ

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczące Żłobka

Wersja XML