Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja dzieci

Pierwszeństwo w przyjęcia do Żłobka mają:

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku określa uchwała Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej: http://bip.gzeasip.gminadabrowa.pl/download/attachment/50/uchwalaxi891920190829-du.pdf

Szczegóły w sprawie rekrutacji udziela Publiczny Żłobek w Żelaznej

PDFWNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W ŻELAZNEJ

Uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczące Żłobka

Wersja XML